Глобальна енергетична проблема . Ukr Refs

Глобальна енергетична проблема

Глобальна енергетична проблема – це проблема забезпечення людства паливом і енергією в даний час і в осяжному майбутньому.

Локальні енергетичні кризи виникали і в доіндустріальною економіці (наприклад, в Англії XVIII ст. У зв’язку з вичерпанням лісових ресурсів і переходом на вугілля). Але як глобальна проблема нестача енергоресурсів проявилася в 70-х рр.. XX ст., Коли вибухнула енергетична криза, що виразився в різкому підвищенні ціни на нафту (в 14,5 рази в 1972-1981 рр..), Що створило серйозні труднощі для світової економіки. Хоча багато труднощі того часу були подолані, глобальна проблема забезпечення паливом та енергією зберігає своє значення і в наші дні.

Головною причиною виникнення глобальної енергетичної проблеми слід вважати швидке зростання споживання мінерального палива в XX в. З боку пропозиції він викликаний відкриттям та експлуатацією величезних нафтогазових родовищ в Західному Сибіру, ​​на Алясці, на шельфі Північного моря, а з боку попиту – збільшенням автомобільного парку і зростанням обсягу виробництва полімерних матеріалів.

Нарощування видобутку паливно-енергетичних ресурсів спричинило серйозне погіршення екологічної ситуації (розширення відкритого видобутку корисних копалин, видобуток на шельфі та ін.) А зростання попиту на ці ресурси посилив конкуренцію як країн – експортерів паливних ресурсів за кращі умови продажу, так і між країнами-імпортерами за доступ до енергетичних ресурсів.
Забезпеченість світового господарства паливно-енергетичними ресурсами

Разом з тим відбувається подальше нарощування ресурсів мінерального палива. Під впливом енергетичної кризи активізувалися великомасштабні геологорозвідувальні роботи, що призвели до відкриття і освоєння нових родовищ енергоресурсів. Відповідно зросли і показники забезпеченості найважливішими видами мінерального палива: вважається, що при сучасному рівні видобутку розвіданих запасів вугілля має вистачити на 325 років. природного газу – на 62 роки, а нафти – на 37 років (якщо на початку 70-х рр.. вважалося, що забезпеченість світової економіки запасами нафти не перевищує 25-30 років; розвідані запаси вугілля ще в 1984 р. оцінювалися в 1,2 трлн т, то до кінця 90-х рр.. вони зросли до 1,75

Comments are closed.